Egaline gietvloer: de voor- en nadelen

Een egalinevloer is een cementgebonden en minerale gietvloer. In samenwerking met onze leveranciers hebben we een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van de egaline gietvloer, maar ook van andere cementgebonden en minerale gietvloeren.

Producteigenschappen van egalinevloeren

Sinds enige tijd vormen cementgebonden egalinevloeren een goed alternatief voor traditionele vloeren. De vloeren zijn geschikt voor zowel woningen, winkels, showrooms en kantoren. Ze kenmerken zich door hun betonlook-uitstraling en hun verschillende effecten. Het is wel zo dat dit soort vloeren niet altijd overal even vlak zijn. Ook de kleur is niet overal voor de volle 100% gelijk. Dit komt doordat de vloeren met een pomp handmatig worden aangebracht. Daardoor kan niet altijd een gelijkmatig optisch resultaat worden gegarandeerd. Ook grote oppervlakten of bestaande soortgelijke vloeren zijn nooit voor de volle 100% goed; dit hoort bij het product . Elke vierkante meter is anders! Let daarom altijd op de volgende eigenschappen van de egaline gietvloer:

Scheurvorming in de egaline gietvloer

Door de samenstelling en het drogingsproces van egaline kan scheurvorming nooit helemaal worden voorkomen. De mate waarin de scheuren optreden of de grootte van de scheuren is niet vooraf te voorspellen. Scheuren kunnen dan ook niet als schade of onvolkomenheid worden gezien. Scheuren komen tenslotte ook voor in een zandcementgietvloer of betonvloeren.

Vlekvorming/onregelmatigheden

De kleurnuances van een egaline gietvloer vormen zich al tijdens het verwerken van het egaliseermiddel en blijven ook na afwerking zichtbaar. Ze zijn slechts minimaal te beïnvloeden. Ook verschillen in zuigkracht van de ondervloer, temperaturen, laagdiktes en vocht kunnen een duidelijk effect op het droogproces van de egaline gietvloer hebben. En op het uiteindelijke resultaat.

Onvlakheden

Een volledig vlakke vloer kan ook niet worden gegarandeerd. Vlakteverschillen ontstaan bijvoorbeeld door aanzetten tussen overgangen in de vloer of door sporen van gereedschappen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat de egaline gietvloer er op sommige punten net iets anders uitziet.

Oppervlaktebehandeling

Een egaline gietvloer moet op de juiste manier worden afgewerkt. Breng daarom altijd een geschikte beschermingslaag aan van een zijdematte coating. Stem deze coating goed af op het gebruiksdoel (bij zware belasting evt. harde coating toepassen). Let ook op de juiste reiniging.

Ondanks het aanbrengen van zo een coating zullen sporen van vloerbelasting zichtbaar blijven. Denk hierbij aan mechanische karren, wielen van rubber of wijn-, koffie-, etens- en vetresten. Ook spoorvorming is (net zoals bij bijv. een betonvloer) mogelijk. Een minerale egaline gietvloer als eindafwerking heeft een bijzonder karakter waarvan u veel leefplezier zult hebben. Genoemde eigenschappen van de egaline gietvloer zijn algemeen en gelden niet alleen voor egalineproducten, maar voor alle cementgebonden minerale egaliseerlagen. U kunt deze eigenschappen gebruiken als hulpmiddel bij het bepalen van de juiste keuze voor de egaline gietvloer.